Nieuwsbrief Veerse Ruiters Maart 2019

Voor je AGENDA 2019

27 april--------------------------------------Sara Ouwehand met ruiterpilates

15 mei woensdag 20.00 uur---------------Algemene ledenvergadering ALV

18 mei---------------------------------------ZHJP vanaf 13 uur (foyer en binnenbak)

20 juni donderdag----------------------- Dressuurwedstrijd

12 september donderdag-------------- Dressuurwedstrijd

Bijlagen

Omdat het geluid tijdens de openingsceremonie zo dramatisch was voegen we de speeches in de bijlagen toe.

De opening

We kijken terug op een geslaagde opening: veel belangstelling bij de opening, mooie showavond, goed lopende clubdag, een gezellige afsluitende feestavond en wat genoten we van die kleintjes!

Afsluiting van een hectische bouwperiode en een nieuwe start voor het verenigingsleven.

Iedereen die aan dit fantastische weekend heeft bijgedragen wordt hierbij uitdrukkelijk bedankt!

Handen uit de mouwen, nog steeds

Het is fijn om gebruik te kunnen maken van onze mooie accommodatie

Dus ook de jouwe

En natuurlijk ruim je de mest op, soms zelfs dat van een ander

Maar daar zit ook een -voor wat, hoort wat- aan vast

Naast dat je contributie en een bakabonnement betaalt

Lever je ook een actieve fysieke bijdrage

Vele verenigingen hebben een vrijwilligersverplichting georganiseerd

Wij niet

Wij voelen ons gewoon verplicht om een steentje of een klinkertje bij te dragen

En doen dat dan ook, meer of minder

Een handje in de foyer, bij het schoonmaken, het onderhoud, de lessen, de wedstrijden en de evenementen

En niet te vergeten: vacatures in het bestuur

Jij toch ook?

Rianne Wondergem vervangt Eline Francke tijdens haar zwangerschap in de wedstrijdcommissie.

Openingsmagazine

I
s voor iedereen beschikbaar, op te halen in de foyer of in de wachtruimte.

WiFi-code

staat voor gasten op het magneetbord in de foyer en in de opzadelruimte in de mededelingenkast.

Sara Ouwehand, ruiterpilates

27 april komt Sara (www.ruiterpilates.nl) weer naar Veerse ruiters.

-ruiterpilates op de mat in de foyer: 22,50 pp

-ruiterpilates te paard individueel 45 minuten: 55,50 pp

Meer info en opgeven bij Wendy van de Lindeloof-Duden, 06-226670176

BHV-EHBO

Wil iedereen die een BHV of een EHBO-diploma heeft en dat wil inzetten voor de vereniging sturen naar Sietske: Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van het veiligheidscertificaat!

Algemene leden vergadering ALV: 15 mei

Met als onderwerpen: bestuursverkiezing (Monique en Henk aftredend, Antje tussentijds aftredend en één reeds bestaande vacature) zie verder artikel 8 van de statuten, jaarverslag, jaarrekening, kascommissie, etc. Verhuur aan derden, coördinatie bak- en foyergebruik en natuurlijk het huldigen van de indoor-kampioenen!

Concrete agenda met bijlagen volgt vóór 10 mei!

Art 8.3 Het bestuur of ten minste drie leden kunnen kandidaten stellen tot de datum waarop de agenda voor de algemene vergadering wordt verzonden.

Camerabewaking

Er zijn 2 camera’s geïnstalleerd. Eén gericht op de binnenbak en één gericht op de parking. De beelden worden max 10 dagen bewaard. Mochten er zich calamiteiten voordoen dan kunnen de camerabeelden opgevraagd worden.

Doe bij calamiteiten in ieder geval melding bij één van de bestuursleden. Adressen in de mededelingenkast bij de opzadelruimte.

www.veerseruiters.nl

 

 

Het bestuur van Veerse ruiters

De informatie verzonden met dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Veerse ruiters zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt via e-mail is dan ook bedoeld als algemene informatie en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.