Nieuwsbrief september 2019      logo veerse ruiters


Voor je AGENDA 2019
 
19 september donderdag---------- Start renovatie inrit >>> andere route!
25 september woensdagavond--- Oefenparcours >>>> Inschrijven!
27 september t/m 6 oktober------ Stemmen Rabo ClubSupport
28 september zaterdag ------------- Ruiterpilates (ongeveer 10.00-15.00)
28 september zaterdagavond----- BBQ en Bingo >>>>> Inschrijven!
1 oktober------------------------------- Start kwartaallessen (4e) >>>>> Inschrijven!
12 oktober zaterdag----------------- Indoor dressuurwedstrijd
18 oktober vrijdag-------------------- Pony kids middag
 
Meer Indoor dressuurwedstrijden op 16 november, 11 januari 2020 en 21 maart 2020
 
Inschrijven BBQ/Bingo, oefenparcours en lessen ! Zorg dat je bijtijds inschrijft voor de genoemde activiteiten.  Meedoen is van groot belang voor het goed functioneren van de vereniging en sowieso gewoon leuk… toch? Uiteraard zijn vrienden en familie welkom op de BBQ/Bingo
 
Oefenparcours: Buiten zelf losrijden, binnen inspringen en parcours rijden met Tips & Tricks van Sandy den Exter. Ongeveer 15 minuten per combinatie. Het lijkt erop dat Bram een manier heeft gevonden om de buitenbak beter berijdbaar te maken……..
 Hulp bij het opbouwen en afbreken is zeer welkom, graag melden bij
 
Longeren: In de buitenbak is longeren niet toegestaan. In de binnenbak wordt longeren gedoogd mits er geen andere paarden in de bak zijn. Mocht de bodem te ernstig beschadigd worden en/of komen er gegronde klachten binnen dan zal het bestuur de situatie heroverwegen.
 
Van harte gefeliciteerd!: Renate Provoost: Nederlands Kampioen SWM (samengesteld mennen) 1-span pony’s M Zoë Vermeulen: Regiokampioen B dressuur categorie C en 14de op de Hippiade
 

 
Rabo ClubSupport stemmen in de periode van 27 september t/m 6 oktober.
Over Rabo ClubSupport
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.  Rabobank. Growing a better world together. 
 
Inrit renovatie Vanaf donderdag 19 september wordt de inrit gerenoveerd. Zo lang dat duurt zal de eerste inrit (bij de postbus) als in- en uitrit dienen.  Dus één-richting-verkeer is tijdelijk niet van toepassing, opletten dus!
 
Korting KNHS Ook dit jaar hebben we weer een aantrekkelijke korting voor nieuwe KNHS-leden die lid worden via een vereniging aan het einde van het jaar. Wanneer u vanaf 1 oktober een verenigingslid aanmeldt bij de KNHS dan betaalt het lid geen € 25,- maar slechts € 15,- voor het lopende jaar tot en met 31 december 2019. Met het lidmaatschap kunnen leden profiteren van alle voordelen van het KNHS-lidmaatschap, waaronder de verzekeringen en korting op producten en evenementen. Tevens kunnen uw leden een startpas aanvragen om te kunnen deelnemen aan officiële KNHS-wedstrijden. Leden kunnen ervoor kiezen om een startpas aan te vragen die voor 12 maanden geldig is, maar we hebben ook startpassen voor een dag, week of maand. Stapt een lid over van vereniging? Dan wordt de startpas niet automatisch overgezet, maar moet het lid gebruik maken van onze overstapservice. We willen u vragen om uw leden, wanneer zij overstappen van vereniging, hierover te informeren. De overstapservice vindt u hier. Neem voor vragen contact op met ons via 0577 408300 of . In sommige gevallen ontvangt u dit bericht dubbel of alleen voor een bepaalde afdeling. Dan geldt dit bericht uiteraard voor alle afdelingen. Met hartelijke groet, Caroline Webeling, Hoofd Ledenservice
 
Gebruik accommodatie: In de ledenvergadering is afgesproken dat de accommodatie verhuurd kan worden. Aanvragen daarvoor kunnen gedaan worden bij het bestuur:
 
Aandacht voor Mest blijft!

Sponsorkliks: Denk bij je bestellingen op internet aan sponsorkliks!
 
Vriendelijke groeten van
 
Het bestuur van Veerse ruiters 
 
*De informatie verzonden met dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Veerse ruiters zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt via e-mail is dan ook bedoeld als algemene informatie en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.