Algemeen

Voorzieningen
Onze manege bezit een binnenbak (20x60) met een eb en vloed bodem en een buitenbak (24x64) die een vlokken bodem bevat. Deze rijbanen worden gebruikt voor de georganiseerde lessen en wedstrijden. Daarnaast kunnen leden en niet-leden gebruik maken van de rijbanen, buitenom wedstrijden en georganiseerde activiteiten.

Bakabonnement
Wilt u gebruik maken van onze rijbanen dan kunt u een bakabonnement afsluiten, dit geldt voor een kalenderjaar. Eenmalig gebruik maken van onze rijbanen valt niet tot de mogelijkheden. Men kan een rijbaan en/of foyer wel afhuren. bakabonnee's kunnen het hele jaar door gebruik maken van onze rijbanen behalve op de momenten dat er evenementen, wedstrijden en lessen zijn, of wanneer er een deel verhuurd is. Wekelijks krijgen de bakabonnee's informatie over de bakbezetting van komende weken.
Voor een bakabonnement of huur kunt u contact opnemen met   

Voor de tarieven kijkt u op tarieven.

Veiligheidscertificaat
Sinds 1 januari 2008 is een veiligheidscertificaat, voor maneges die zijn aangesloten bij de KNHS, verplicht. Je hebt dan de garantie dat de accommodatie voldoet aan een aantal eisen die door de stichting Veilige Paardensport opgesteld zijn. Bijvoorbeeld, gediplomeerde instructeurs, aanwezigheid van een BHV-er, harnachement onderhoud, verplichting van een veiligheidshelm en ongevallenregistratie. Ook voldoet de accommodatie aan de nodige bouwtechnische eisen om de veiligheid te waarborgen. Meer over de stichting Veilige Paardensport vind u op de website www.veiligpaardrijden.nl

Veiligheidscoördinator
Het bestuur van de Veerse ruiters heeft een veiligheidscoördinator aangewezen die de veiligheid binnen de vereniging controleert en beheert. Als leden van een vereniging moeten we er met elkaar voor zorgen dat het veilig is voor ruiter en paard. Huisregels en bakregels zorgen en voor dat iedereen weet waar hij/zij zich aan moeten houden. Daarnaast heeft u het recht om elkaar als leden aan te spreken wanneer er zich onveilige situatie voordoet of een persoon de regels niet in acht neemt. Ook heeft u de mogelijkheid om een melding te doen bij onze veiligheidscoördinator Monique Poppe, , deze melding zal met zorg in behandeling worden genomen. U kunt als melder anoniem blijven.

De door ons opgestelde huisregels en bakregels kunt u terug vinden op onze website.

Screenshot 20210517 221145 Word