Algemeen

Voorzieningen
Onze manege bezit een binnenbak (20x60) met een eb en vloed bodem en een buitenbak (24x64) die een vlokken bodem bevat. Deze rijbakken worden gebruikt voor de georganiseerde lessen en wedstrijden. Daarnaast kunnen leden en niet-leden gebruik maken van de rijbakken, buitenom wedstrijden en georganiseerde activiteiten.

Bakabonnement
Wilt u gebruik maken van onze rijhallen dan kunt u een bakabonnement afsluiten. Eenmalig gebruik maken van onze rijhal valt niet tot de mogelijkheid.
Voor een bakabonnement kunt u contact opnemen met Truud Francke, 0118-593195,   

Voor de kosten verwijs ik u naar onze tarieven.

Veiligheidscertificaat
Sinds 1 januari 2008 is een veiligheidscertificaat, voor maneges die zijn aangesloten bij de KNHS, verplicht. Je hebt dan de garantie dat de accommodatie voldoet aan een aantal eisen die door de stichting Veilige Paardensport opgesteld zijn. Bijvoorbeeld, gediplomeerde instructeurs, aanwezigheid van een BHV-er, harnachement onderhoud, verplichting van een veiligheidshelm en ongevallenregistratie. Ook voldoet de accommodatie aan de nodige bouwtechnische eisen om de veiligheid te waarborgen. Meer over de stichting Veilige Paardensport vind u op de website www.veiligpaardrijden.nl

Veiligheidscoördinator
Het bestuur van de Veerse ruiters heeft een veiligheidscoördinator aangewezen die de veiligheid binnen de vereniging controleert en beheert. Als leden van een vereniging moeten we er met elkaar voor zorgen dat het veilig is voor ruiter en paard. Huisregels en bakregels zorgen en voor dat iedereen weet waar hij/zij zich aan moeten houden. Daarnaast heeft u het recht om elkaar als leden aan te spreken wanneer er zich onveilige situatie voordoet of een persoon de regels niet in acht neemt. Ook heeft u de mogelijkheid om een melding te doen bij onze veiligheidscoördinator Rianne Wondergem, , deze melding zal met zorg in behandeling worden genomen. U kunt als melder anoniem blijven.

De door ons opgestelde huisregels en bakregels kunt u terug vinden op onze website.

Certificaat Medium