organigram

Voor algemene vragen:

Algemeen bestuur

 
 Voorzitter:  Carin vd Velde 0622519140  
 Secretaris en
ledenadministratie:
 Wim de Looff 0620032012

 
 

 Bestuurslid:  Joyce Jobse    
 Bestuurslid:    0627062458   

 Penningmeester:

 Irma Veerhoek  06-14938870  
 pennigmeester@veerseruiters.nl

        

Stichting Gouwe Reijers
Voorzitter: Carin vd Velde, 0622519140,
Secretaris: Marjan van Oyen,
Penningmeester:

Stichting Oranjezon
Voorzitter: Wim de Looff, 06-20032012,
Secretaris: Rianne Wondergem
Penningmeester: Mara Klaver, 0652405422,  

Commissie beheer rijhal, terrein en materiaal
Henk Maljaars, 0651196640
Bram Wattel, 0624819360

Commissie Kantine
Gerda Louwerse, 0630326505
Marleen Louwerse

Commissie Lessen
Marlies Volmer
Elmar Janse 
Email:

Veiligheidscoördinator gebruik binnen en buitenbak
Rianne Wondergem
Email:

Commissie Wedstrijden
Wedstrijdsecretaris: Rianne Wondergem
Natasja de Buck, Antje Dees, Astrid de Groot
Email:

Commissie evenementen
Marcia Minderhoud
Naomi vd Broeke, 0643447845
Email:

Beheer website en FB
Willeke Jobse, 0630694969
Email:  

Sponsorcommissie
 
Kristel Blok, 0615362457
Email: