organigram

Voor algemene vragen:

Algemeen bestuur

 
 Voorzitter:  Carin vd Velde 0622519140  
 Secretaris:  Wim de Looff 0620032012  
 Bestuurslid:  Rianne Wondergem    
 Bestuurslid:  Petra Coppoolse     
 Ledenadministratie:  Truud Francke 0118593195    /

        

Stichting Gouwe Reijers
Voorzitter: Carin vd Velde
Secretaris: Jan Louwerse, 06-38194030
Penningmeester: Truud Francke, 0118-593195

Stichting Oranjezon
Voorzitter: Wim de Looff, 06-20032012
Secretaris: Rianne Wondergem
Penningmeester: Monique Augustijn, 06-20964807

Commissie beheer rijhal, terrein en materiaal
Henk Maljaars
Bram Wattel, 06-24819360

Commissie Kantine
Gerda Louwerse, 06- 30326505
Corine Wondergem, 06-12554069
Josephine Alders, 06-81266069

Commissie Lessen
Sandra Breemerkamp, 06-48072452
Sandy Breel, 06-50537217
Email:

Veiligheidscoördinator gebruik binnen en buitenbak
Sietske Krijgsman, 06-51409416
Email:

Commissie Wedstrijden
Eline Francke, 06-42124173
Wedstrijdsecretaris: Jolien Burgs -vd Broeke
Email:

Commissie evenementen
Jisca Mannessen
Annemarie Geldof-Viergever
Email:

Beheer website en FB
Willeke Jobse
Email:

Nieuwbouwcommissie
Voorzitter; Henk Rhebergen, 06-81593680
Kees Minderhoud, 06-51634490
Tinus Louws, 06-53364903
Jan Louwerse, 06-38194030

 
Sponsorcommissie

Antje Dees, 06-52308075 
Kristel Blok
Email: