organigram

Voor algemene vragen:

Algemeen bestuur

 
 Voorzitter:  Carin vd Velde 0622519140  
 Secretaris:  Wim de Looff 0620032012  
 Bestuurslid:  Rianne Wondergem 0620456197  
 Bestuurslid:  Petra Coppoolse  0627062458   

 Penningmeester

/Ledenadministratie:

 Truud Francke 0118593195  

 

        

Stichting Gouwe Reijers
Voorzitter: Carin vd Velde, 0622519140,
Secretaris: Jan Louwerse, 06-38194030,
Penningmeester: Truud Francke, 0118-593195,

Stichting Oranjezon
Voorzitter: Wim de Looff, 06-20032012,
Secretaris: Rianne Wondergem, 0620456197
Penningmeester: Mara Klaver, 0652405422

Commissie beheer rijhal, terrein en materiaal
Henk Maljaars, 0651196640
Bram Wattel, 0624819360

Commissie Kantine
Gerda Louwerse, 0630326505
Corine Wondergem, 0612554069

Commissie Lessen
Sandra Breemerkamp, 06-48072452
Sandy Breel, 06-50537217
Email:

Veiligheidscoördinator gebruik binnen en buitenbak
Rianne Wondergem, 0620456197
Email:

Commissie Wedstrijden
Eline Francke, 0642124173
Wedstrijdsecretaris: Jolien Burgs -vd Broeke, 0682019019
Rianne Wondergem, 0620456197
Email:

Commissie evenementen
Jisca Mannessen, 0623290951
Annemarie Geldof-Viergever, 0641780080
Naomi vd Broeke, 0643447845
Chantal de Later, 0621673851
Email:

Beheer website en FB
Willeke Jobse, 0630694969
Email:  

Sponsorcommissie
Antje Dees, 06-52308075
Kristel Blok, 0615362457
Email: